Wat doet Remco Tensen voor digitale inclusie?

Lisa was een verlegen meisje dat altijd moeite had om zich aan te passen aan situaties in een groep. Haar ouders maakten zich zorgen over haar vermogen om te communiceren en contact te maken met anderen. Op aanbeveling van een klasgenootje kwamen ze terecht bij LEGO Therapie, een programma dat beloofde te helpen bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden door middel van spel met LEGO-stenen.

In de LEGO Therapie groep ontdekte Lisa een nieuwe wereld van mogelijkheden. Terwijl ze samen met andere kinderen bouwde, leerde ze hoe ze moest samenwerken, communiceren en problemen oplossen. Ze voelde zich veilig en ondersteund in deze omgeving, en langzaam begon ze meer zelfvertrouwen te krijgen.

Naarmate Lisa ouder werd, merkten haar ouders dat ze een sterke interesse ontwikkelde in technologie en computers. Toen ze de tienerleeftijd bereikte, kwam ze in contact met Stichting Helden in IT, een organisatie die zich richtte op het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hun technische vaardigheden te ontwikkelen en een carrière in de IT-industrie na te streven.

Lisa voelde zich meteen aangetrokken tot de programma’s van Stichting Helden in IT. Hier kreeg ze de kans om haar passie voor technologie te verkennen en haar vaardigheden verder te ontwikkelen. Met de steun van mentors en coaches binnen de stichting groeide Lisa uit tot een zelfverzekerde en competente jonge vrouw met een veelbelovende toekomst in de IT-sector.

Maar Lisa’s reis stopte daar niet. Terwijl ze haar weg vond in de wereld van informatietechnologie, ontdekte ze een interesse in zoekmachineoptimalisatie (SEO). Ze besloot haar kennis van SEO te verdiepen en een deskundige te worden op dit gebied.

Lisa kwam er al snel achter dat reguliere jobcoaches weinig tot geen kennis hadden van SEO, wat haar zoektocht naar resultaten en duurzaam werk bemoeilijkte. Ze ontdekte echter “The SEO Job Coach”, een initiatief dat speciale ondersteuning bood aan kandidaten zoals zij, die expertise zochten op het gebied van SEO om hun kansen op werk te vergroten.

Met behulp van “The SEO Job Coach” kregen Lisa en de eigenaar van het bedrijf de begeleiding en ondersteuning die ze nodig hadden om haar vaardigheden te benutten en een rol te vinden die aansloot bij haar expertise op het gebied van SEO. Haar ervaring en expertise op het gebied van SEO maakten haar een waardevol lid van het team. Deze aanvullende ondersteuning, naast haar reguliere jobcoaching, bleek van onschatbare waarde te zijn in haar zoektocht naar werk en voor de resultaten van het bedrijf.

Later werkte Lisa binnen het bedrijf veel samen met “Heroes in Marketing”, een initiatief dat strategisch advies geeft aan bedrijven over het verhogen van hun Sales, zodat ze een nog beter resultaat kon halen uit haar werk.

Haar reis langs verschillende initiatieven, van Stichting Helden in IT tot “The SEO Job Coach”, heeft niet alleen haar technische vaardigheden vergroot, maar heeft ook bijgedragen aan het bevorderen van digitale inclusie van mensen en bedrijven.